تاکنون چند دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده است؟


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی مودیان ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی الصاق شد.

داود منظور در خصوص اجرای بند ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون از حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارت خوان استفاده شد. هزار دستگاه در طرح سازمان دهنده به پرونده های مالیاتی متصل شدند.

وی با بیان اینکه قانون پایانه فروشگاهی و نظام مودیان مالیاتی به تدریج اجرا می شود، گفت: این قانون گام اصلی برای چابک سازی نظام مالیاتی است و با اجرای آن نیازی به اظهارنامه نیست. از آنجایی که فاکتورها به صورت الکترونیکی در سامانه مودیون و پوشه شخصی ثبت می شوند، دیگر نیازی به ممیزی نداریم.

منظور با اعلام راه اندازی سامانه مودیون به عنوان بخش اصلی سامانه پایانه فروشگاهی، گفت: در حال حاضر برای تمامی مودیان پوشه ای در سامانه مودیون ایجاد شده است و هر فعال اقتصادی می تواند با کد ملی خود و تمامی موارد، این پوشه را وارد کند. کدهای آنها اطلاعات، از جمله فاکتورهای الکترونیکی برای مشاهده

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می کنند. و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی ماه شرکت های دولتی مشمول اجرای این قانون می شوند. و بالعکس کلیه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند بود.

به گفته وی، اجرای قانون پایانه فروشگاه‌ها، سیستم مالیاتی را هوشمند می‌کند که بر اساس آن، سامانه مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات جایگزین وصول مالیات خاص، محاسبه شفاف مالیاتی و نظام چانه‌زنی خواهد شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!