تجزیه و تحلیل مختصر گلکسی ای ۲۳ (Samsung Galaxy A23)


سامسونگ گلکسی A23 وارد محل کار مرکزی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در صف تجزیه و تحلیل قرار دارد. این در یک واحد زمینه آسان همراه خود منصفانه شارژر ۱۵ واتی، کابل USB را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ابزار سیم مقوا در دسترس بودن تبدیل می شود. مدل تجزیه و تحلیل ما اشکال است، با این حال می توانید گوشی را در رنگ های سفید، آبی هر دو هلویی نیز داشته باشید. سریع تجزیه و تحلیل درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی این گوشی در مکان اریامونز قرار خواهد گرفت. جاری بیشتر است تجزیه و تحلیل کوتاهی بر انباکسینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف گلکسی A23 داشته باشیم.

بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23

گلکسی A22 دارای واحد نمایش بصری AMOLED، بعد از همه همراه خود خوانایی ۷۲۰p، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶.۴ اینچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محیط های ارزان، منصفانه گوشی مخلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور را تشکیل می داد. گلکسی A23 دارای منصفانه نمایشگر کریستال مایع بالاتر ۶.۶ اینچی ۱۰۸۰p همراه خود نرخ معاصر سازی ۹۰ هرتز است، با این حال به نوبه شخصی منصفانه گوشی بالاتر است.

بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23
بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23

واحد نمایش بصری خطرناک نیست، با این حال آنقدرها هم برتر نیست. آن چنان کدام ممکن است آرزو می کنیم روشن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی حوادث برای خوانایی امتحان شده می تنبل. علاوه بر این به سختی به رنگ آبی متمایل تبدیل می شود، با این حال ما آن را به طور درست در تجزیه و تحلیل شخصی آزمایش می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده تری را ارائه می دهیم حاضر می دهیم.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، گلکسی A23 دارای منصفانه دوربین بی نظیر ۵۰ مگاپیکسلی است کدام ممکن است باید برای پیچیدگی کار کردن خوبی داشته باشد. پردازنده برگزیده شده اسنپدراگون ۶۶۵ است – منصفانه تراشه ۱۱ نانومتری کدام ممکن است اگرچه فریادزن نیست، با این حال کار کردن عمومی خوبی را حاضر می دهد.

بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23

محکم ترین جنبه گلکسی A23 باتری . در ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت، باید طول زیادی بین هزینه دوام بیاورد. ما آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری را در تجزیه و تحلیل درست شخصی آزمایش خواهیم کرد، با این حال اجتناب کرده اند ممکن است می خواهیم کدام ممکن است صبر کنید و ببینید – در جاری حاضر انواع زیادی تلفن در صف هستند.