تصمیم جدید فدراسیون وزنه برداری برگزاری مسابقه قهرمانی کشور است


به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری با در نظر گرفتن پویایی مسابقات قهرمانی کشور گفته است در راستای برابری جنسیتی (برابری جنسیتی) حرکت می کند که اخیرا به شعار و خواسته اصلی کمیته بین المللی المپیک تبدیل شده است. رقابت. از این پس تمامی مسابقات رده های سنی به صورت همزمان و مرکزی در یک شهر برگزار می شود.
بر اساس این طرح، هر شهرستان میزبان مسابقات قهرمانی کشور جوانان، جوانان و بزرگسالان ابتدا میزبان مسابقات بانوان و آقایان در همان سالن با یک روز استراحت خواهد بود. به این ترتیب پروتکل برگزاری مسابقات دختر و پسر یکسان و مطابق با استانداردهای جهانی خواهد بود.
در سه سال گذشته مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور در هیچ رده سنی اعم از زن و مرد برگزار نشد و آخرین مسابقات در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.