تعداد واحدهای درمانی هلال احمر باید افزایش یابد


یعقوب سلیمانی صبح دوشنبه ۶ تیرماه در بازدید از بیمارستان افسری نور گفت: عملکرد بیمارستان در شیب خوبی رو به بهبود است و مشتریان از بیمارستان رضایت نسبی دارند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر دکتر با بیان اینکه مراکز درمانی حساسیت و سلیقه خاص خود را دارند، گفت: این مراکز درمانی حساسیت و سلیقه خاص خود را دارند. وی تاکید کرد: مددجویان این بیمارستان نیز در صورت رضایت از عملکرد و خدمات مرکز درمانی می توانند مبلغان خوبی باشند چرا که نحوه عملکرد در ذهن آنها ثبت می شود.

سلیمانی در پایان تاکید کرد: هماهنگی بین بخش‌های درمانی مردم باید در دستور کار قرار گیرد زیرا تعامل و ارتباط دو سویه کارایی و رضایت مشتریان را بیش از گذشته به همراه خواهد داشت.