تعمیرکاری کدام ممکن است جیب ها دیجیتال خریدار شخصی را تمیز کرد


رئیس پلیس فتای تهران عظیم اجتناب کرده اند ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری شخص خاص کدام ممکن است قصد خانه شکنی ۴ میلیارد ریال اجتناب کرده اند جیب ها دیجیتال موکلش را داشت، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سرهنگ داود معظمی گدرزی {در این} خصوص ذکر شد: در پی ادعا شکایت یکی اجتناب کرده اند ساکنان مبنی بر خانه شکنی جیب ها دیجیتال وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن ۴۰۰ میلیون تومان اجتناب کرده اند آن، موضوع در اصل کار شورا قرار گرفت. این فتوا در تهران عظیم تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحقیقات اولین خاص شد شاکی اخیرا به تعمیرکار سلولی مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشی سلولی شخصی را به وی عرضه داده است.

وی همراه خود خاص اینکه همراه خود به بازو برخورد این دانش، ماموران تحقیقات شخصی را تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود به بازو حمل ادله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد خاص کردند: در تجزیه و تحلیل های {انجام شده} خاص شد دزد شبیه به تعمیرکار تلفن در کنار شاکی است کدام ممکن است بلافاصله همراه خود توافق قضایی همراه خود این شخص دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس توجه منتقل شد. مناطق قبیله ای فدرال پلیس.

گدرزی یکپارچه داد: وی پس اجتناب کرده اند بازجویی اجتناب کرده اند متهم به جرم شخصی اعتراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف کرد کدام ممکن است همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند سهل انگاری مفقود شده شخصی در نگهداری جیب ها رمز پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم استفاده اجتناب کرده اند رمز در اپلیکیشن های موبایلی به جیب ها دیجیتال شخصی ورود پیدا کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تمیز کنید.

به آموزش داده شده است رئیس پلیس فتای تهران عظیم، متهم دستگیر شده پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی عرضه دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب شد.

لینک مختصرلینک کپی شد!