تلاش جنگ شناختی برای تغییر تعریف خانواده


به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در توییتی در حساب کاربری خود درباره روز خانواده (۲۵ ذی الحجه) نوشت: در نقشه مهندسی کشور یکی از راهبردهای کلان فرهنگی تفسیر، شکل، یکپارچگی، بهبود و ارتقاء امن خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: تلاش برای جنگ شناختی برای تغییر تعریف خانواده سرآغاز نابودی خانواده و نابودی نسل های آینده است.

خزعلی گفت: تلاش در جهت خانواده سازی و سهولت از هر دو بعد معنوی و ایجاد بستر مادی و مادی برای پیوند زوجین و تامین امکانات، اشتغال و مسکن لازم برای متاهلین مهمترین اولویت است. زندگی حکومت مردم و مردم.

وی افزود: یکپارچگی خانواده با آموزش مهارت های ارتباطی، تمرین تاب آوری، زندگی برای دیگران و با دیگران، شفقت و گذشت و افزایش مهارت های مدیریتی در ارتباط موثر بین اعضای خانواده شکل می گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: امنیت خانواده با تعریف چارچوب اخلاقی و پایبندی اعضا به عهد و عهد، پاکسازی جامعه از رفتارهای جنسی خاص با خانواده و جلوگیری از تداخل عوامل بیرونی حفظ و حراست می شود. .