تهدید «هالک ایرانی»! – صبحگاه


رقیب قزاقستانی سجاد غریبی با نام مستعار گوریلا رسما رونمایی شد و گوریل او را تهدید کرد منتظر شما هستم.

به گزارش صبح امروز، سجاد غریبی پس از لغو مبارزه خود با مارتین فورد قصد داشت با آلماتی معروف به گوریل قزاقستانی مبارزه کند، حالا ویدئویی از دوئل او با حریف قرقیزستانی اش منتشر شده است تا این دو حریف رسما به مصاف هم بروند. یکدیگر

غریبی و آلمت در درگیری با هم روبرو شدند که با مداخله دوستان دو طرف این درگیری متوقف شد.

در همین حین حریف قزاق به زبان انگلیسی او را تهدید کرد و به غریبه ای گفت: منتظرت هستم.

پس از لغو دعوای سجاد غریبی و مارتین فورد، گوریلا کازک در ویدئویی به سجاد غریبی گفت:

من هالک واقعی هستم، تو و مارتین ترسو هستید، بیا با هم بجنگیم.

او در صفحه اینستاگرام خود هالک ایرانی را به مبارزه دعوت کرد و خواستار مبارزه و مسابقه با او شد.