تهران آماده همکاری با نجف و بغداد است


به گزارش خبرنگار مهر، هیئت عراقی متشکل از معاونان استاندار نجف، کربلا و بغداد و شهرداران نجف و کربلا در حاشیه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری با علیرضا جکانی شهردار تهران دیدار کردند. امروز در تهران امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۱. برو انجام دادند

علیرضا جاکانی شهردار تهران با تاکید بر اینکه بین ایران و عراق هیچ فاصله ای نیست و همبستگی قلبی ما بیشترین اعتماد و پشتوانه را برای دو ملت به همراه داشته است، تاکید کرد: عراق برای ما جنبه دینی دارد و اتحاد دو ملت.آ) بیان این رابطه است.

شهردار تهران ادامه داد: ما معتقدیم که باید صادقانه پس اندازهای خود را برای ملت عراق بگذاریم و معتقدیم که مردم عراق در این سالها مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، بنابراین حاضریم در تهران، بغداد، کربلا با نجف همکاری جدی داشته باشیم. و ما سامارا هستیم.” و ما می توانیم آنچه را که داریم به اشتراک بگذاریم.

وی گفت: در بخش حمل و نقل کل آن را بیاورید می توان در زمینه زباله، مسائل زیست محیطی، رفاه، گسترش تفریحات سالم، ورزش، آموزش و فعالیت های اجتماعی و بهداشتی همکاری مشترک داشت.

شهردار تهران افزود: تهران به دنبال تغییر برای خود است و به فضل الهی در آینده نزدیک شاهد تغییر کیفیت زندگی در تهران خواهیم بود و اینها تجربیاتی است که می تواند به مردم عراق خدمت کند. “

جاکانی ادامه داد: ما می توانیم با هم در زمینه های سرمایه گذاری، توسعه خدمات گردشگری، علایق فرهنگی و انتقال تجربیات پیش برویم و برای آن باید خود را در چنین جایگاهی قرار دهیم. در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفت زیادی صورت گرفته است و در این راستا همکاری مشترک برای ایجاد تحول در تهران برای ما مهم است.

در این دیدار نمایندگان عراقی در خصوص مسائلی چون مدیریت پسماند و محیط زیست، امکانات فیزیکی و نیروی انسانی، ارائه خدمات شهری ترجیحی و پیاده روی اربعین حسینی بحث و تبادل نظر کردند.آ) آنها خواسته ها و خواسته های خود را داشتند.