تهران گرمتر می شود، شهرهای شمالی سردتر


ژیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی: از بعدازظهر فردا شاهد کاهش دمای هوا در شهرهای شمالی کشور خواهیم بود به طوری که دمای هوا در این مناطق بین ۳ تا ۶ درجه کاهش می یابد. دمای هوای پایتخت امروز به ۳۹ درجه رسیده است. در آخر هفته دمای هوای تهران افزایش می یابد به طوری که در روز جمعه به ۴۱ درجه می رسد.