توزیع حداقل سود در انجمن اقتصاد نوین


انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره به زمان دیگری موکول شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اختاز نوین نهم خردادماه با حضور ۶۶ درصد سهامداران برگزار شد. از ۸۲۸ ریال سود شناسایی شده به ازای هر سهم ۱۴۰۰ در این مراسم، تنها ۶۳ ریال (حدود ۷ درصد) توزیع شد که در ماه های مرداد و شهریور به سهامداران حقیقی و در پاییز به اشخاص حقوقی پرداخت می شود. .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اختاز نوین ۸ خرداد ماه با حضور ۶۶ درصد از سهامداران برگزار شد.

محورهای مطرح شده در این جلسه:

تا سال ۱۳۷۷ وضعیت بانک معیوب بود و به دلیل ناهنجاری های موجود سودآور نبود اما از سال ۱۳۷۸ بانک سوددهی داشت.

سهم بازار بانک اختاز نوین از کل سپرده ها از ۳.۲۵ درصد در سال ۹۴ به ۱.۸۴ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت.

تغییر سهام پس از سال ۱۹۹۸ به طور قابل توجهی موقعیت بانک را بهبود بخشیده است.

بانک ها تنها ۲۵ درصد از کل ضمانت نامه های بانکی بانک های خصوصی سهم دارند.

دیدگاه بانک از کارآفرینی به بانکداری با تمرکز بر پروژه های آسیاب به مشتریان بزرگ مانند پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و غیره تغییر کرد و سهم قابل قبولی از این مشتریان را به خود اختصاص داد.

بانک اقتصاد نوین ۹.۵ درصد از منابع بانک های عضو و ۳.۳ درصد از بازار نقدینگی کشور را در اختیار دارد.

همچنین حدود ۱۳ درصد از تسهیلات ارائه شده توسط کانون بانک های خصوصی اختصاص یافته و رتبه سوم را در بین بانک های عضو کانون دارد.

بدهی تضمین شده بانک ریالی ۸۰ درصد افزایش یافته و جایگاه بانک در این بخش به مقام دوم در بین بانک های عضو انجمن رسیده است.

درآمد کارمزد در سال ۱۴۰۰ ۶۹ درصد افزایش یافت.

شرکت های تابعه مشابه این بانک نیز در سال های اخیر عملکرد خوبی داشته اند.

از ۸۲۸ ریال سود شناسایی شده به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۰، تنها ۶۳ ریال (حدود ۷ درصد) تقسیم شد که در مرداد و شهریور ماه به سهامداران حقیقی و در پاییز به اشخاص حقوقی پرداخت می شود.

همچنین با وجود اینکه گفته می شد در این روز اعضای جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب می شوند، تصمیم گیری در این باره به تعویق افتاده است.

بانک اقتصاد نوین