جریان فکری و دانشگاهی جهان عرب معاصرگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «اطلس اندیشه معاصر عرب» توسط انتشارات بین المللی و با همکاری پژوهشکده بغرالعلوم منتشر شد. مهم ترین هدف کتاب معرفی دیدگاه های نظری و کلان کنونی اندیشه، نخبگان و کانون های فکری معاصر عرب است. بنابراین بهتر است آن را مقدمه ای برای تعامل با جهان عرب و اسلام بدانیم. داده های «اطلس اندیشه معاصر عرب» مقدمه و آغاز است، نه تحقیقی با روند دقیق و مشخص مسائل. به عبارت دیگر، روش پژوهشی دایره المعارفی است، نه مسئله محور.

در میان مطالعات راهبردی معاصر در کشور ما، مطالعات و پژوهش های جهان عرب بر خلاف غرب و مدرنیته یا کمتر گفتمان های مدرنیته هنوز از سطح مناسبی برخوردار نیست و از اولویت آکادمیک برخوردار نیست. در تحلیل این واقعیت تاسف بار و چرایی، باید گفت که گفتمان معاصر عرب نتوانسته است در گفتمان های رایج جهان معاصر متاثر از عوامل سیاسی، تاریخی و ایدئولوژیک ایران جایگاهی پیدا کند. با توجه به این نکته، عوامل زیر انگیزه های قوی تر و مهم تری برای تحقیق و نگارش این کتاب شده است:

۱. مقدمه ای بر تعامل گسترده نظری و عملی ایرانیان با جهان عرب: علاوه بر حوزه های نظری، در زمینه رویدادهای جاری و منطقه ای منطقه، داشتن دانش کافی شرط قطعی هرگونه تعامل و تفاهم است. به ویژه با دانستن رویدادهای متعدد و فرخنده جاری که نوعی پیچ و تاب تاریخی است. درک معادله تأثیرگذار بر منطقه عربی و اسلامی بدون بازگشت به پیشینه و مطالعه مبانی فکری و جریان های زیربنایی، درک ناکارآمدی خواهد بود.

۲. درآمدی بر دین و درک راهبردی: به نظر می رسد که شکست ها و خطاهای فکری، فرهنگی و سیاسی ایران معاصر و انقلاب اسلامی برای جهان عرب معاصر زیان آور است. فرصت هایی که اندیشمندان و نخبگان انقلابی در جهان عرب از دست داده اند غم انگیز و متعدد است. کتاب «اطلس اندیشه معاصر عرب» اثری گمانه زنی و تلاشی برای پرکردن این اشتباهات و جبران فرصت های از دست رفته است.

۳. توجه اندیشمندان انقلاب اسلامی و ایران معاصر به اهمیت جهان عرب: جهان عرب برای کل جهان اسلام هم اهمیت ذاتی و هم نقش میانجی دارد. نگرش جهان عرب به ایران و شیعه تحت تأثیر عوامل و شرایط تاریخی و عقیدتی بسیاری، جهان اسلام و کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. تصورات و قضاوت مسلمانان در مورد ایران، شیعه و انقلاب اسلامی تا حد زیادی از فیلتر عربی عبور می کند. به خصوص اکثریت اعراب نسبت به ایرانیان و اکثریت سنی ها نسبت به شیعیان در این فیلترینگ ناخواسته موثر هستند. پس باید این فیلتر اجباری و ناخواسته را شناسایی و درک کنید و سعی کنید خروجی های آن را اصلاح کنید.

کتاب «اطلس ایدئولوژی معاصر عرب» برای پاسخ به این پرسش اصلی تهیه شده است که ماهیت «گفتمان معاصر عرب» چیست؟ در سایه این پرسش، پرسش های فرعی دیگری مطرح و تبیین می شود: جریان های فکری غالب در جغرافیای اندیشه عرب کدامند؟ آیا می توان هویت فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واحدی برای جهان عرب تعریف کرد؟ مولفه های عربیت و هویت مشترک عربی چیست؟ تأثیرگذارترین متفکران و رهبران عرب معاصر چه کسانی هستند؟ سرنوشت مراکز مطالعاتی و فکری عربی که از یک سو از جریان روشنفکری بیرون آمدند و از سوی دیگر به مانع تبدیل شدند، چه خواهد بود؟

هر بخش از کتاب “اطلس اندیشه معاصر عرب” پاسخ به طیفی از سوالات بالا را دنبال می کند. «اطلس اندیشه معاصر عرب» به این ترتیب از چهار اطلس با موضوعات زیر تنظیم شده است:

اطلس اول، جریان های فکری در جهان عرب معاصر: این اطلس وظیفه گزارش و تحلیل جریان های فکری عمده جهان عرب معاصر را بر عهده دارد و بیش از چهل جریان اصلی و فرعی موجود و تأثیرگذار بر جوامع عرب را معرفی می کند. گاه طیف وسیعی از جریان‌های ضد اصلاح‌طلب، احیاگر، تمدن‌گرا، ملی‌گرا، چپ، سکولار، سلفی، اسلام‌گرای سنتی و اسلام‌گرای سیاسی را دربرمی‌گیرد.

اطلس دوم، هویت فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان عرب معاصر: این اطلس بخشی از مختصات فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قومی جامعه عرب را ارائه می دهد که می تواند هویت عربی را از سایر هویت ها و ملیت ها متمایز کند. در این اطلس بیش از ۶۰ مؤلفه هویتی خاص یا رایج در جهان عرب انتخاب و گزارش شده است.

اطلس سوم، تأثیرگذارترین متفکران معاصر عرباطلس سوم به اختصار متفکران و رهبران جریان ساز دو قرن اخیر مکاتب فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جهان عرب را معرفی می کند. این اطلس نزدیک به سیصد متفکر معاصر عرب را معرفی می کند که بازیگران مستقیم و تأثیرگذار در چشم انداز فکری، فرهنگی و سیاسی معاصر عرب هستند.

اطلس چهارم، مراکز فعال فکری و مطالعاتی جهان عرب معاصراطلس چهارم فعال ترین مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی جهان عرب را که منبع تصمیم گیری و تغییر در سطوح ملی، عربی و منطقه ای هستند انتخاب می کند و صدها مرکز فکری، مطالعاتی و تحقیقاتی عرب را شناسایی می کند.

«اطلس اندیشه معاصر عرب؛ نتایج پژوهشی حسن علیپورحید» توسط «جریان های فکری و مطالعاتی جهان عرب معاصر»، شرکت انتشارات بین المللی در ۱۰۲۰ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با حمایت پژوهشکده باقرالعلوم منتشر شد.