جسد هنرمند جوان در ذنبری پیدا شد ماجرا چه بود؟


سرهنگ صریف رحیمی گفت: جسد مرد جوانی در شالیزاری در روستای کته سر خمام پیدا شد.

وی با بیان اینکه در جسد آثار ضرب و شتم وجود ندارد، افزود: جسد این بازیگر ۲۳ ساله تئاتر برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی معرفی شد.