جشن تولد منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دونفره “نوید محمدزاده” در بیابان / عکس


نوید محمدزاده همراه خود تخلیه ویدئویی اجتناب کرده اند ۲ نفر در امتداد طرف فرشتا حسینی متنی دانستن درباره تولد ۳۶ سالگی شخصی چاپ شده کرد.

به گزارش صبح، نوید محمدزاده بازیگر مطرح سینمای ایران کدام ممکن است روز قبل از این ۳۶ ساله شد، عکس جالبی را در امتداد طرف همسرش فرشتا حسینی به اشتراک گذاشت.

جشن تولد دوگانه متفاوت "نوید محمدزاده" در صحرا / عکس

نوید محمدزاده همراه خود تخلیه این عکس نوشت:

🎂۳۶🎂

عصر عشق

من می خواهم {در این} دنیای انصافاً به باید دلبسته ام