جی! آیا بین طعم خوب و خواص آن برای بدن ما ارتباطی وجود دارد؟ : تغذیه


اگر ما چنین گامی افراطی مانند خوردن مدفوع یا خوردن شیرینی برداریم ، این کار را می کنیم؟ آیا زمینه غذایی وجود دارد که این قانون طعم = به درستی اعمال شود؟ من معتقدم که این نیز می تواند مشکل ساز باشد زیرا غذاهایی که این زیبایی را نشان نمی دهند ، می توانند با افزودن مواد اضافی طعم بهتری داشته باشند. شاید این قانون در مورد غذاهای فردی غیر فرآوری شده صدق می کند؟ به عنوان مثال من نمی توانم عدس را تحمل کنم و شروع به فشردن می کنم ، اما با غذاهای دیگر ، سس ، خورشت به اندازه کافی ترکیب می شوم ، من آن را دوست دارم. اما چی؟ آیا عاقلانه است که به سلیقه من گوش دهم و عدس نخورم؟ جی! آیا همیشه شرایطی وجود دارد که طعم یک راه مطمئن برای تعیین سلامت غذا باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید