جی! آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند تحت تلقیح مصنوعی (بزرگ شدن سینه) قرار گیرد؟ زندگی بهتر لیپوماتیک | کویتوس


بله ، این وضعیت طبیعی است و اهمیت بیماری ندارد. وجود این عارضه مستلزم آن است که فرد بطور منظم معاینه و بررسی شود ، به ویژه پس از 40-40 سالگی. پس از جراحی مصنوعی پستان ، این معاینات معمول را می توان با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI در صورت لزوم انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید