جی! آیا می توان پستان را پاره یا مصنوعی تمام کرد؟ زندگی بهتر لیپوماتیک | کویتوس


در مطالعات انجام شده ، خطر پارگی سالین مصنوعی 3 تا 5 درصد در 3 سال اول و 7 تا 10 درصد در 5 سال اول گزارش شده است ، که اگر رخ دهد ، خطری را نشان نمی دهد. به بیمار و خود بیمار او همچنین متوجه می شود ؛ در این مورد ، نیاز به تعویض سینه مصنوعی وجود دارد. در مورد ژل مصنوعی ، کنترل احتمال ترک خوردن ، با توجه به اینکه ترک خوردگی ژل ممکن است بدون علامت باشد و در بیشتر موارد ، هنگامی که تقلبی برعکس شد ، مشخص شد که سازمان غذا و داروی آمریکا MRI را توصیه کرده است. کنترل بعد از سه سال از بیمار گرفته شود سپس هر 2 تا 3 سال یکبار دیگر بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید