جی! ایجاد جعلی بزرگ چه مشکلاتی ایجاد می کند؟ زندگی بهتر لیپوماتیک | کویتوس


در جراحی سینه مصنوعی ، قاعده ای که باید از نظر حجم و در نتیجه وزن هر پروتز رعایت شود این است که اندازه پروتز ، شانس کمتری برای حفظ نتایج طولانی مدت آن دارد. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی جاذبه سینه های سنگین (مصنوعی) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پوست مصنوعی شایع است ، اما در صورتی که سطح مصنوعی بزرگتر از اندازه خاصی باشد ، می تواند در نواحی پوست مصنوعی نیز رخ دهد. هرچه اندازه مصنوعی بزرگتر باشد ، احتمال تماس مصنوعی با پوست در نتیجه تماس بیشتر با صورت برای حمل مصنوعی و بیماری اجتناب ناپذیر بافت نرم که مصنوعی را می پوشاند ، بیشتر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید