حاضر مدل سینمایی «هویدا»/«آقامرتضی» اجتناب کرده اند ۱۹ فروردین اکران می‌شود


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی خانه مستند، فیلم مستند «حدیده» به کارگردانی مصطفی شوکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی مهدی مطهر حدس و گمان به اجتناب کرده اند امشب همزمان همراه خود سالگرد اکران اینترنتی در موقعیت یابی خانه مستند تحریک کردن شود. به رویداد درگذشت شاهزاده عباس حمیده.

فیلم مستند اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی شاهزاده عباس هویده ابتدا در ۴ نیمه ۴۲ دقیقه ای ساخت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اقامت زمینه سیاه متعدد اجتناب کرده اند حوادث ایران در دهه ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرایط پهلوی می پردازد. رژیم در بازتاب پانزده سال اجتناب کرده اند این سامانه..داده نشد..اجتناب کرده اند ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ بدون هزینه در صفحه اینترنتی خانه مستند قابل ورود {خواهد بود}.

منتشر شده مجموعه مستند «سید مرتضی» به کارگردانی عباس سیدابراهیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی مهدی مطهر اجتناب کرده اند روز جمعه ۲۰ فروردین ماه به رویداد بیانیه سوگند خورده مرتضی آوینی اجتناب کرده اند موقعیت یابی مستند آل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن تحریک کردن تبدیل می شود. هر ساعت شب ساعت ۱۹:۰۰ به صورت اینترنت حاضر داده تبدیل می شود.

مجموعه مستند «سید مرتضی» اولین مجموعه مستند کامل اقامت شهید مرتضی آوینی همراه خود الهام اجتناب کرده اند کتاب «اقامت زیباست» نوشته سید عباس سید ابراهیمی در سال ۹۰ است.

این فیلم مستند ۷ قسمتی «سید مرتضی» برای ادغام کردن عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان هایی اجتناب کرده اند دوران کودکی دانشکده، بعد اجتناب کرده اند انقلاب، رمان فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام بیانیه سوگند خورده آقای مرتضی آوینی در ۲۰ فروردین ۹۳ است.