خبر خوش برای معلمان/ ارزشیابی معلمان آغاز شد


گزارش کردن سناپرس; معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از صدور حکم به عنوان «مربی معلم» خبر داد.

صادق ستاری فرد سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: احکام رده «معلم معلم» برای تعداد زیادی از معلمان با سابقه کمتر از ۳ سال صادر شد و حقوق این ماه برای این گروه اعمال شد. . از معلمان

وی ادامه داد: آموزش و پرورش از دسته اول شروع به صدور احکام کرد زیرا حقوق پایه این معلمان کم بود و نیاز به توجه بیشتری داشت.

ستاریفورد با بیان اینکه روند صدور حکم برای سایر معلمان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، افزود: اکثر معلمان نظام رتبه بندی تایید نهایی را ندادند و پس از آن بررسی مدارک آغاز می شود.

وی از معلمان خواست تا برای نهایی شدن بارگذاری اسناد و مدارک در سامانه ارزشیابی معلمان، بررسی و دستور ارزشیابی صادر کنند.

برای احراز وضعیت تحصیلی معلم، هر معلم باید ۴۶۰ امتیاز، مربی معلم ۵۳۰ امتیاز، استادیار ۶۰۰ و دانشیار باید ۷۵۰ امتیاز کسب کند.