خودروهای بد در ایران به صفر رسیده است


معاون سامانه های تولید انبوه گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با برنامه ریزی برای تامین خودروهای کامل با قطعات و زیان به گروه صنعتی ایران خودرو، پارکینگ ایران خودرو خراسان از وجود خودروهای ناقص پاکسازی شد.

شهرام صالحی افزود: روز گذشته جمعه ۲۳ مردادماه با تلاش و حمایت همه کارکنان، خودروهای ایران خودرو خراسان با کمبود قطعات به صفر رسید و به این ترتیب خودروی آسیب دیده در پارکینگ های آن مشاهده نشد. سایت. وجود ندارد
۲۳ مردادماه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار خودرو معیوب در این سایت تولیدی وجود داشت، تصریح کرد: تعداد خودروهای معیوب در کانال گروه صنعتی ایران خودرو از صفر صفر روز گذشته به ۱۳ هزار دستگاه رسیده است. ، نسبت به ۱۴ مرداد سال گذشته. در گذشته بیش از ۸۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته صالحی در حال حاضر دو سایت ایرانی خودرو در تهران و تبریز با خودروهای معیوب وجود دارد و بیشتر آنها در سایت تبریز هستند که به زودی با تامین قطعات به صفر می رسد.
وی با بیان اینکه سایت تهران نسبت به ۲۳ مرداد سال گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته است، گفت: به زودی تعداد خودروهای بد خودرو افزایش می یابد زیرا ارقام فعلی به صفر نمی رسد. صفر
صالحی با تاکید بر کیفیت خودروهای ارائه شده به مشتریان، گفت: برای اینکه کیفیت خودروی ناقص با خودروی کامل تولید شده برابری کند، کار زیادی برای تکمیل و تجاری سازی خودروی ناقص وجود دارد. نه تنها با اعلام بلکه از نظر حفظ کیفیت نیز آمارها در حال کاهش است.