دبیر: بزرگترین کار فدراسیون کشتی برنامه ریزی استراتژیک است


به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر فدراسیون کشتی در این دیدار که با حضور مسئولان بخش های مختلف فدراسیون و مشاور عالی و رئیس مرکز نظارت راهبردی، رسول نظری برگزار شد، اظهار داشت: در این دیدار با حضور مسئولان و مسئولان حوزه های مختلف این فدراسیون، به عنوان رئیس مرکز نظارت راهبردی، حضور داشتند. بزرگترین وظیفه فدراسیون تهیه سند برنامه ریزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی ادامه داد: کارشناسان رشته های مختلف اعم از فنی، اجرایی و مالی ساعاتی را صرف تهیه این سند کردند و برنامه ریزی های مشخصی برای بخش های مختلف فدراسیون اعم از تیم های ملی، نهادها، لیگ ها، داوران، هیئت ها و … تا سال ۲۰۲۸ انجام شده است.
دبیر تصریح کرد: من نمی گویم مشکلی در این برنامه وجود ندارد، اما برای اجرای این سند، ادارات مختلف فدراسیون و دکتر. نظری تکلیف همکاری است قطعا مشکل حل می شود.
رئیس فدراسیون کشتی بیان کرد: باید پاسخگوی عملکرد خود باشیم و به اهداف تعیین شده در سند راهبردی در طول سال های گذشته برسیم، نمی گویم این برنامه باید ۱۰۰ درصد اجرا شود و اگر درصد قابل قبولی باشد. اجرا هم انجام می شود، خود ما هم درست عمل کرده ایم.
نظری سپس گفت: در پنج روز گذشته سند راهبری فدراسیون کشتی را به طور کامل مطالعه کردم و بر اساس دانش راهبردی دنیا، خروجی این سند را برای اجرا آماده کردم.
وی افزود: البته باید با کمک دستگاه های مختلف فدراسیون کشتی یک برنامه مرحله به مرحله اجرا شود و در صورت وجود مشکل برطرف شود. نظرات کارشناسان رشته های مختلف فدراسیون کشتی برای من بسیار مبهم است چرا که برنامه تهیه شده باید با اهداف همخوانی داشته باشد.
مشاور عالی و رئیس مرکز نظارت بر راهبری فدراسیون کشتی با بیان اینکه برنامه راهبردی در حال تهیه است، برنامه هر دپارتمان باید تصمیم گیری و اجرا شود.
وی با اشاره به تعریف علمی اقدام و اجرای طرح ها گفت: به عنوان مثال باید بین اجرای اقدامات مهم و فوری و اجرای اقدامات فوری غیر بحرانی، اقدامات مهم فوری و اقدامات غیر فوری تمایز قائل شد. . – استراتژی منطقه خود را در مورد وظایف حیاتی و مجموعه ای از الزامات بشناسید و بر اساس پتانسیل و قابلیت های آن عمل کنید و با محدودیت های استراتژیک منطقه خود به طور کامل آشنا باشید.
نظری گفت: اگر دانش فردی در حوزه های مختلف فدراسیون به روز شود، تغییر رویکرد کاری ایجاد می شود، اگر رفتار فردی اصلاح شود، این موضوع بر رفتار سازمانی نیز تاثیر می گذارد و نتیجه می تواند به هدف اصلی برسد. کمک زیادی می کند.
در پایان این جلسه دکتر مقرر شد نظری با هر یک از دپارتمان های فدراسیون کشتی جلسات کارشناسی جداگانه ای برگزار و در پایان ۳ ماه برنامه اجرایی هر بخش را ارائه کند.