در ارائه راهنمای طوفان ایدا کمک کنیدهزاران نفر بر اثر طوفان ایدا آواره شده اند. Quest به Second Harvest کمک می کند تا کمک های مالی مورد نیاز خود را جمع آوری کند. هر 1 دلار اهدا شده به برداشت دوم کمک می کند تا 4 وعده غذا به همسایگان گرسنه ما ارائه دهد. از حمایت سخاوتمندانه شما متشکرم – https://onaquest.co/idarelief.

دیدگاهتان را بنویسید