در حال مرگ فجیع “یگانه” خواننده ترجیح کشورمان در تصادف


آوات تنها خواننده معروف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاک زبان ایلامی بر تأثیر تصادف جان باخت.

به گزارش صبح همین الان، تصادف مرگبار خوب تجهیزات پژو ۲۰۶ همراه خود خوب تجهیزات پژو ۲۰۷ در محور لومار کارزان در ۵ کیلومتری شهر لومار در نتیجه کشته شدن ۲ نفر شد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها آوات یگانه بود.

این خواننده سال هاست کدام ممکن است در موسیقی بومی ورزش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً کارهایش در مراسم ازدواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن است

این مرد کوچولویی کدام ممکن است همراه خود موسیقی هایش توانسته دنبال کنندگان شخصی را جلب تدریجی.

شناسایی بی نظیر وی جمال بود کدام ممکن است به خوانندگان لر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخت مشهور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرهای غربی ملت نیز در مجالس می خواند.

آوات تنها خواننده ایرانی الاصل پرافتخار لوری لاکی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کودکی به موسیقی بومی کنجکاوی مند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش امتحان شده زیادی کرده است.

او موسیقی های ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد بومی را اجتناب کرده اند زبان لری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاکی چاپ شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دل هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادارانش می نشیند، به سبک پاپ می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهنام کمالوند هم زبان است. آوات در وضعیت های ازدواج خوب و دنج تبدیل می شود، شناخته شده به عنوان رئیس ارکستر همراه خود صدایی بی طرفانه می رقصد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در ارکسترهای مهمانی واقعاً کار می کند.