در خرداد ماه درآمد تسهیلات بانک دی اندکی کاهش یافت


بانک دی در کل عملکرد سه ماهه ۵۰۶ میلیارد تومان تسهیلات کسب کرده است. این رقم در ژوئن ۱۸۵ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک دی گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. این بانک در کل عملکرد سه ماهه ۵۰۶ میلیون ریال درآمد تسهیلات کسب کرده است. این رقم در ژوئن ۱۸۵ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش داشت.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ کل درآمدهای عملیاتی شامل درآمد تسهیلات، درآمد کارمزد، درآمد سپرده و سرمایه گذاری به حدود ۸۷۹ میلیارد تومان رسید.

از سوی دیگر سود سپرده های سرمایه گذاری شده در این مدت به یک هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان رسید که بیش از ۶۰۰ میلیارد آن مربوط به سومین ماه امسال است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!