در «عنکبوت مقدس» به شیطان علاقه نشان دهید


به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاکانی با اشاره به حضور پرشور مردم در این اجتماع پرمحتوا، در جمع خبرنگاران و در کنار اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها، اظهار کرد: رضا (ع) است.

شهردار تهران، اقدامات دشمن را توهین به امام رضا(ع) غبارپاشی در آفتاب عنوان کرد و گفت: غیرت ملت محترم ایران اسلامی پاسخ و پاسخ دشمنان را خواهد داد.

وی در «عنکبوت مقدس» می گوید: «دشمنان از آنچه محبت اهل بیت(ع) است و آنچه دارند که حب شیطان است محروم کرده اند و شجاعت و تخطی می خواهد. در حرمت رجوی (ع). اما از ملت رشید ایران و بیان آن در اجتماع پاسخ گرفتند.

جاکانی با تاکید بر اینکه عشق امام رضا (ع) سراسر وجود ملت محترم ایران اسلامی را پر کرده است، گفت: و این رهبری به رهبری ملت رشید و به ویژه مردم عزیز تهران بود.