در پی استخراج ۱۹ میلیون بیت‌کوین؛ تنها ۱۰ سهم اجتناب کرده اند بیت‌کوین‌ها باقی ماند+ نمودار


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تعدادی از روز پیش میزان استخراج بیت کوین به ۱۹ میلیون رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲ میلیون بیت کوین برای استخراج که همچنان ادامه دارد. ۲ میلیون بیت کوین باقی مانده باید ظرف ۱۰۰ سال استخراج شود.

ما اکنون ۱۹ میلیون بیت کوین در ورود به داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم ریزی بیت کوین، استخراج ۲ میلیون بیت کوین باقی مانده به همان اندازه سال ۲۱۴۰ اندازه می کشد. ۱۹ میلیون بیت کوین در بلوک ۷۳۰۰۰۲ توسط SBI Crypto استخراج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماینر برای مقابله با برد. حدود ۷ بیت کوین (برابر ۲۹۰۰۰۰ تومان) برای رفع اشکال بلاک.

Keitel Howe Petersen، سرپرست مسئله ESG Miners، به Quintetlegraph اظهار داشت: «ما ساده ۲ میلیون بیت کوین، کدام ممکن است ۱۰ سهم اجتناب کرده اند کل تهیه را تشکیل می‌دهد، برای استخراج داریم. شاید در مورد توجه قرار گرفت اول این عدد کم به تذکر برسد، با این حال در نظر گرفته شده می کنم روزهای طلایی ماینینگ در راه است.

برت دی گروت، پدر مingسس استخراج بیت کوین بلوم، اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند استخراج ۱۹ میلیون بیت کوین، در این زمان منصفانه روز تاریخی است. بعد اجتناب کرده اند این اتفاق متوجه شدیم کدام ممکن است کار ساتوشی ناکاموتو چقدر اهمیت دارد. کاش قادر خواهیم بود برای تشکر گل برایش بفرستیم.

به آگاه ولاد کاستا، پدر مingسس Takeover، در مصاحبه ای، حدود ۱۸.۵ میلیون بیت کوین در سپتامبر ۲۰۲۰ استخراج شد. با این حال همراه خود مناسبت Hawing، پاداش ماینرها به نصف کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ استخراج بیت کوین {هر روز} مقیاس را کاهش می دهد.

الکس گلادشتاین، منصفانه استراتژیست حقوق بشر، در توییتی نوشت: ۱۹ میلیون بیت کوین استخراج شده است کدام ممکن است منصفانه بار تولید دیگری ضعیف این پول خارجی دیجیتال را آرم می دهد. این در حالی است کدام ممکن است ما ادامه دارد در ابتدای مسیر بیت کوین هستیم.

نمودار استخراج بیت کوین در ۱۳ سال قبلی

چرا استخراج ۲ میلیون بیت کوین ۱۰۰ سال اندازه می کشد؟

۱۹ میلیون بیت کوین در ۱۳ سال استخراج شده است، با این حال استخراج ۲ میلیون پول نقد باقی مانده به همان اندازه سال ۲۱۴۰ اندازه می کشد. این {به دلیل} کدگذاری بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادی به تماس گرفتن Howing است. هاوینگ در اصطلاح به معنای نصف است. این تقریباً هر ۴ سال یکبار اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش کمک پولی برای ماینرها را به نصف کاهش می‌دهد. پیش اجتناب کرده اند این، هر ماینر برای موافقت همراه خود منصفانه بلوک ۵۰ بیت کوین پاداش اکتسابی می کرد، با این حال اکنون ۶.۵ بیت کوین است.

نمودار چگونه برای بیت کوین در ۱۳ سال قبلی

فینال آزمایش در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش ماینرها را به نصف کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به همان اندازه روزی یکپارچه می یابد کدام ممکن است جامعه بیت کوین برای ماینرها دشوارتر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای استخراج زمان ببرد.