دزد خانه قهرمان آسیا را تمیز کرد/ مدال طلای معلم نیروی کار سراسری را بردند


به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی، کادر فنی نیروی کار سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند پرافتخارترین کاراته کاراته ایران، در سفر نوروزی در یک روز واحد برای پرسه زدن اجتناب کرده اند خانه شخصی خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت تمیز برای اسکان بازگشت.

سارقان اجتناب کرده اند غفلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت این قهرمان سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم حال نیروی کار سراسری سوء استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پنجره وارد منزل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منصفانه گوشی سلول، ۲ عدد کامپیوتر خصوصی، طلا، سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال وی به خوب ارزش بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ میلیون تومان خانه شکنی کردند. .

نکته اینجاست کدام ممکن است سارقان همراه خود ۲ پلاک مزین به مدال های جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی فرخی در کنار همراه خود مفاد تورنمنت وی مواجه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار اجتناب کرده اند ورود برای اسکان منصفانه قهرمان کشوری، مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا را نیز به انگشت آوردند. .

فروخی {در این} خصوص به خبرنگار مهر ذکر شد: متأسفانه این دستکاری ها ۹ تنها ضرر پولی دارد، اما علاوه بر این تأثیر روانی زیادی نیز دارد. متأسفانه دزدان ثمره مسکن ام را اجتناب کرده اند نبرد در جهان در سراسر جهان ربودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خوشحال از ممکن است شدند. اجتناب کرده اند پلیس آرزو می کنم به ممکن است کمک تدریجی به همان اندازه اموالم را بدست بیاورم.