دولت سیزدهم تراکتورهای جاده ای را معرفی کرد


از بدو تأسیس دولت سیزدهم به منظور توجه به امنیت غذایی کشور و تا پایان مرداد ماه سال ۶۳ که دولت به تولید تراکتور داخلی توجه کرد، نزدیک به ۷۰ هزار دستگاه تراکتور جاده ای به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار آمریکا تولید شده است. وارداتی این گونه محصولات دهه هاست که وارد کشور می شود.
به گزارش پایگاه خبری خبرآنلاین، سید روح اله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک ایران و کارشناس اقتصادی:
در سال های اخیر تامین تراکتور یکی از مشکلات بخش کشاورزی برای بهره وری مناسب بوده است که با وجود تولید داخلی به دلیل فرسودگی تراکتورهای موجود و نیاز به نوسازی تراکتورهای موجود، مشکلی قابل توجه محسوب می شود. و سطح قابل کشت زمین های زراعی افزایش یافته است.
دولت سیزدهم به منظور متعادل کردن تقاضای بالای خود، سیاست تقویت امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و همچنین افزایش ظرفیت تولید داخلی و تامین کسری از طریق واردات را در پیش گرفته است.
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ هزار و ۶۰ دستگاه تراکتور وارد شد که ۳۸ هزار و ۲۹۱ دستگاه از ابتدای سحریوار یعنی از تأسیس دولت سیزدهم تا پایان سال ۷۵ وارد کشور شد. تراکتورهای جاده ای وارد کشور شدند.
در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱۵۱۲ دستگاه تراکتور جاده ای به ارزش ۷۰۸۰۳۹۰۰۰ دلار با کد تعرفه ۸۷۰۱۲۰۰۰ وارد کشور شده است که نسبت به هفت ماهه سال ۱۴۰۰ از نظر وزنی ۳۶۵ درصد و از نظر ارزشی ۴۴۶ درصد افزایش داشته است.
از این رو با توجه ویژه دولت سیزدهم و از اواسط مردادماه ۷۴ تا ۱۴ مهرماه حدود ۷۰ هزار دستگاه تراکتور جاده ای به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۸۴ دلار آمریکا وارد کشور شده است در حالی که در سال ۱۳۷۸ و. حدود ۵۹۵ دستگاه تراکتور به ارزش ۸۰ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۸۸ دلار، حدود ۲۰۶ دستگاه به ارزش ۲۰ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۷۲۵ دلار در سال ۹۸، ۴۱۰ دستگاه به ارزش پنج میلیون و ۹۵۹ هزار و ۴۰۵ دلار در سال ۹۷ و دستگاه هایی به ارزش یک هزار و ۶۴۵ روپیه وارد کشور شده است. میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۶۲ دلار.