رشد سرمایه موجب رونق اقتصادی خواهد شد


ریسک بیمه تعاون و تعالی سازمانی مدیر در مورد مزایای افزایش سرمایه صحبت می کند که ریسک های اضافی را پوشش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری درک آنلاین؛ مریم سلماسی مدیر ریسک بیمه تعاون و تعالی سازمانی با اشاره به افزایش سرمایه شرکت گفت: اگرچه این افزایش در گذشته به طور مستقیم بر ظرفیت نگهداری شرکت تأثیر گذاشته است، اما بر اساس اعلام بیمه مرکزی از سال گذشته تأثیر غیرمستقیم داشته است. مقررات ۵۵.” .
وی گفت: هر چه توان مالی شرکت برای حفظ ریسک بیشتر باشد، سود شرکت نیز بالاتر خواهد بود.
سلماسی می افزاید: رشد سرمایه در بهبود دارایی های مالی یک شرکت نیز تاثیر دارد.
مدیریت ریسک و تعالی سازمانی بیمه تعاون می افزاید: از دیگر عوامل تاثیرگذار که باعث افزایش سرمایه شرکت می شود می توان به باز شدن دست شرکت برای نفوذ گسترده تر در بازار و جذب مشتریان بزرگتر و ارتقای برند شرکت اشاره کرد.