رشد ۱۴۸ درصدی درآمد تسهیلاتی بانک سینا


در دوماهه نخست سال جاری ثبت شد؛

مجموع درآمد تسهیلاتی بانک سینا در ۲ ماهه نخست سال جاری به رقم ۹۶۴ میلیارد تومان رسیده و با رشد ۱۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، درآمد تسهیلاتی بانک سینا در ماه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۴ میلیارد تومان شناسایی شد و در ماه دوم نیز این درآمد به ۴۹۰ میلیارد تومان بالغ گردید.

مجموع رقم درآمد تسهیلات اعطایی این بانک در ۲ ماهه نخست سال جاری به رقم ۹۶۴ میلیارد تومان رسید و با رشد ۱۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.

در مقابل سود سپرده های سرمایه گذاری شده این بانک در بازه زمانی ۲ ماهه ۷۸۹ میلیارد تومان بود که بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان آن در اردیبهشت شناسایی شد.

مانده سپرده های سرمایه گذاری شده بانک سینا در تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۳۱ رقم ۴۷.۱۷۴ میلیارد تومان بوده است.

بانک سینا در اردیبهشت ماه تراز مثبت ۹۸ میلیارد تومانی (تفاوت درآمد تسهیلات اعطایی با سود سپرده های سرمایه گذاری شده) را به ثبت رساند.

عملکرد مقایسه ای بانک سینا

حرکت بانک سینا روی ریل مثبت

بانک سینا در ۲ ماه نخست امسال بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۱۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال درآمد عملیاتی به دست آورده است.

۷۷.۶ درصد آن ناشی از درآمدهای تسهیلات اعطایی، ۴.۹ درصد از محل درآمد سپرده‌گذاری بانک نزد بانک‌های دیگر بوده است.

۸.۸ درصد ناشی از اوراق بدهی، ۱.۶ درصد از محل سرمایه‌گذری‌ها و ۷درصد از محل ارائه خدمات بانکی بوده است.

این بانک در ۲ ماه نخست امسال بیش از ۱۲۴۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است.

در حالی که هزینه ناشی از عملیات بانکی در این مدت تنها ۸۰۸میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب سود ۲ ماهه ارائه خدمات بانک سینا به حدود ۴۳۴ میلیارد تومان رسیده است.

درآمد عملیاتی بانک سینا

لینک کوتاهلینک کپی شد!