روایتی اجتناب کرده اند داستان کتاب «دوچرخه سفر چمران» در این سیستم «دعوت»او همین الان در این سیستم «دعوت» داستان کتاب «موتورسیکلت های چمران» را روایت می تدریجی. نویسنده این کتاب حمیدرضا جهانبخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راوی این کتاب عباس ربوکی بازدید کننده امشب این سیستم «دعوه» است.