روایتی زنانه اجتناب کرده اند از دوام همراه خود کتاب «کاپوچینو در رام الله»به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، فاطمه قاسم پور در مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی همراه خود عنوان «روایت زنانه اجتناب کرده اند از دوام» نوشت:

«کتاب کاپوچینو در رام الله تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده کتاب شارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرشوهرم روایتی زنانه اجتناب کرده اند شرایط از نزدیک تحقیرآمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خردکننده اقامت خرس اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره است.

{در این} کتاب همراه خود ظرافتی زنانه، تصویری ملموس اجتناب کرده اند مبارزه کردن از ما حاضر تبدیل می شود کدام ممکن است برای همه ورزش های روزمره شخصی دچار محدودیت های فلج کننده ای هستند.

هنرمندی نویسنده آنجاست کدام ممکن است این تلخی بی نهایت را همراه خود نگارشی روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طنزی جالب، به روایتی شگفت آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده تامل برانگیز تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خلاقیت لا به لای ماجراهای مربا، کاپوچینو، اسپرسو آشغال اسرائیل، مادرشوهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق فوق العاده تولید دیگری، ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز اشغالگران را به تصویر کشیده است.

مطالعه این کتاب ممکن است شبیه به طور کدام ممکن است مبارزه کردن عمیق ملت مظلوم فلسطین را برایمان ملموس سازد، بیش اجتناب کرده اند پیش فریاد از دست دادن زندگی بر اسرائیل امروزمان را هم بهتر تنبل.»

در این زمان ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ فینال جمعه ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس است کدام ممکن است {در سراسر} ایران همراه خود حضور اقشار مختلف مردمان راهپیمایی به این رویداد برگزار شد.