زاک چی؟ متا پلتفرمز توکن دیجیتال همراه خود شناسایی زاکربرگ راه اندازی شد می تنبل


Meta Platforms قصد دارد توکن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزهای دیجیتال را به خانوار این سیستم‌های شخصی حاضر دهد به همان اندازه از آن سیگنال‌ها برای پاداش دادن به سازندگان محتوا، رهن دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارائه دهندگان پولی استفاده تنبل.

فایننشال تایمز گزارش می دهد کدام ممکن است این این سیستم در سطوح ابتدایی شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن کانون اصلی متا بر ارائه دهندگان هدفمند بر متاوارز (دنیای دیجیتال) افزایش خواهد کشف شد.

در صورت اجرا، متا کانال مدیریت درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش جدیدی را در مجموعه این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان شخصی همراه با فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم واقعیت دیجیتال MetaQuest در اختیار نمایندگی قرار می‌دهد.

فایننشال تایمز به نقل از دارایی ها آگاه نوشت کدام ممکن است رمزهای متا کدام ممکن است در موجود در نمایندگی Zackbox نامیده می شوند، برای متاوارها فکر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است اساساً مبتنی بر بلاک چین نباشند.

متا قابل دستیابی است توکن‌های داخل‌این سیستم‌ای را حاضر دهد کدام ممکن است توسط نمایندگی مدیریت می‌شوند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توکن‌ها را می‌توان برای صنوبر به سازندگان محتوا در اینستاگرام هر دو پاداش دادن به {افرادی که} مشارکت قابل توجهی در گروه‌های فیسبوک دارند، استفاده کرد.

در میان سخنگویان متا از اظهار تذکر با اشاره به این خبر خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها اظهار داشت کدام ممکن است نمایندگی بر روی بهبود Metavars هدفمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای ادغام کردن صنوبر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پولی تبدیل می شود.

مدل زاکربرگ، سرپرست مسئله متا، ماه قبلی اظهار داشت کدام ممکن است اینستاگرام توکن های NFT را در بلند مدت نزدیک راه اندازی شد خواهد کرد.

به گزارش رویترز، متا اوایل سال جاری به COPA اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده به افزایش ورود آزاد به فناوری های رمزنگاری شده است.

لینک مختصرلینک کپی شد!