زمان موثر رتبه بندی معلمان تعیین شد/ برنامه دولت چیست؟


گزارش کردن سناپرس; پس از سال ها تقاضای آموزش و پرورش در دولت سیزدهم برای توجه به معیشت فرهنگیان، خبر ابلاغ آیین نامه ارزشیابی معلم در ۲۱ تیرماه رسید.

در واقع از زمان تصویب سند اصلاحات اساسی در سال ۹۰، بحث جایگاه معلم به عنوان رکن کیفیت نظام آموزشی مطرح شد تا معلمان برای کسب صلاحیت های حرفه ای با یکدیگر رقابت کنند. صلاحیت های عمومی و اختصاصی

دولت بار مالی این لایحه را پذیرفته است

بر اساس وعده های آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۶، لایحه طبقه بندی معلمان در انتظار اجرایی شدن آن ابلاغ شده است. این لایحه که در شورای اسلامی دولت قبل بود سرانجام پس از پذیرش بار مالی این لایحه توسط دولت برای همدلی و حمایت موثر دولت و مجلس امکان پذیر شد. به علمای فرهنگی

این طرح در نهایت پس از بررسی و اصلاح ایرادات طرح ارزشیابی معلمان توسط وزارت آموزش و پرورش طی چند ماه گذشته برای تمامی معلمان رسمی و قراردادی، با تغییرات متعددی به نفع معلمان اعلام شد.

رئیس جمهور در ابتدای دولت سیزدهم به صراحت از تصویب این قانون در ردیف معلمان در میان معلمان صحبت کرد. بنابراین دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته است که این رقم در مجلس به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در سال های گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی سه ساله در نظر گرفته شده بود که در دولت سیزدهم ۳۸ هزار میلیارد تومان برای ۱۸ ماه رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده بود.