ساختار هوا | تجزیه و تحلیل بدن و ساختار بدن


ترکیب بادی

سازه دستگاه پنوماتیک

سازه دستگاه پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای بررسی ساختار بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه ، سطح ماهیچه ، چربی ، محل تجمع چربی ، سطح آب و مواد معدنی و … در بدن مشخص می شود و متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه یک تجزیه و تحلیل خوب از بدن فرد استفاده کند و به گفته Think یک فرد است رژیم غذایی.

استفاده از دستگاه پنوماتیک ممکن است اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدن ارائه دهد BMI متخصص تغذیه و تغذیه ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید