سازندگان Guardians of the Galaxy اجتناب کرده اند کالا ورزشی می‌گویند


برخلاف Marvel’s Avengers کدام ممکن است در زمان تخلیه نقدهای خوبی اجتناب کرده اند سوی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقدان بدست آمده نکرد، Guardians of the Galaxy شناخته شده به عنوان ورزشی ابرقهرمانی بعدی اسکوئر انیکس توانست در مرحله بالایی اجتناب کرده اند تذکر گیم پلی، روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان متمایز شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه های بصری همراه خود این جاری، اسکوئر انیکس اخیراً ادعا کرد کدام ممکن است کالا ورزشی کمتر اجتناب کرده اند حد پیش بینی اولین {بوده است}.

اخیراً در جریان جوایز ورزشی های ویدیویی بفتا، Eurogamer Media این شانس را پیدا کرد ژان فرانسوا دوگاسسرپرست مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماری دیمارلمنصفانه کارگردان داستانی ارشد اجتناب کرده اند کارکنان سازنده ورزشی Guardians of Galaxy مصاحبه ای انجام داد.

شخصیت های نگهبانان کهکشان

دوگاس {در این} مصاحبه اظهار داشت: “ممکن است در نظر گرفته شده می کنم آن یک است تخصص a فوق العاده، احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند استاندارد است.” خواه یا نه این ورزشی مناسب است؟ پاسخ قابل مقایسه با هیچ ورزشی عکس نیست. شخصاً این ورزشی بی نقص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت ممکن است بیشتر باشد.

با این حال خواه یا نه این ورزشی منصفانه تخصص برتر است؟ خواه یا نه کار منحصر به شخص خاص است کدام ممکن است امسال هر دو پارسال تخصص کردید؟ خواه یا نه خوب ارزش وقت گذاشتن را دارد؟ ممکن است صادقانه در نظر گرفته شده می کنم. همراه خود این جاری، هیچ پشیمانی {وجود ندارد}. ما هر کاری کدام ممکن است قادر خواهیم بود انجام دادیم، با این حال این واقعیت بازار است.

فراموش نکنیم کدام ممکن است این ورزشی منصفانه IP جدید است. حتی وقتی بگوییم همه اعضای Guardians of the Galaxy شناسایی شده است هستند، این ورزشی منصفانه IP جدید دسترس در بازار ورزشی های ویدیویی است. متنوع اجتناب کرده اند گیمرها قابل دستیابی است ندانند کدام ممکن است ورزشی به تازگی آشکار شده است هر دو انصافاًً مثبت نیستند کدام ممکن است چگونه به نظر می رسد مانند است. قابل مقایسه با سازندگان هر ورزشی عکس، ما می خواستیم میلیاردها دلار بفروشیم، با این حال این لزوما به سادگی اتفاق نمی افتد.

شخصیت های نگهبانان کهکشان مارول

ماری دمامر، سرپرست بخش روایت، پس اجتناب کرده اند مصاحبه اظهار داشت: «برای ممکن است، همه عامل با توجه به مونتاژ ورزشی است. چیزی کدام ممکن است اکنون آرزو می کنم اینجا است کدام ممکن است گیمرها، ویژه به ویژه همراه خود Games Pass، ورزشی را آزمایش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را همراه خود سایر گیمرها به اشتراک می گذارند. ما ورزشی هایی می سازیم به همان اندازه همراه خود مردمان ارتباط برقرار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز و راز را تحمل تاثیر قرار دهیم. طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است [بازی Guardians of the Galaxy] او بینندگان شخصی را پیدا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حرکت شخصی یکپارچه می دهد.

پس اجتناب کرده اند مصاحبه، اجتناب کرده اند دوگاس با توجه به مونتاژ دنباله ای برای Guardians of the Galaxy پرس و جو شد، جایی کدام ممکن است او تصدیق شد کدام ممکن است نمی شود به آن است اختصاص داده شده شود، با این حال احتمال رشد آن را رد نکرد، ما صحبت نمی کنیم. از همراه خود اتمام هر ماموریت باید مرخصی بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کنیم. همراه خود این جاری، در نظر گرفته شده می‌کنم در ماه‌ها هر دو سال‌های بلند مدت متوجه خواهیم شد کدام ممکن است روی چه ماموریت‌هایی کار خواهیم کرد.»

به نظر می رسد مانند است دوگاس اندیشه هایی برای ماموریت بعدی کارکنان رشد دارد، با این حال ادامه دارد آنها را تایید نکرده است. او تصدیق شد کدام ممکن است دوست ندارد با توجه به این سیستم های بلند مدت چیزی بگوید. Marvel’s Guardians of the Galaxy اکنون برای کامپیوتر های خصوصی، نینتندو سوییچ، ps 5، ps 4، ایکس باکس وان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سری ایکس باکس ایکس به راحتی در دسترس است است | سری Xbox S فعلی است.

ممکن است می توانید بازخورد شخصی را با توجه به این مصاحبه همراه خود زومجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشتریان {در میان} بگذارید.