سالاد تغذیه – دکتر مجید کلاهدوزان


خطر

مهر ۱، ۱۳۹۹

یوگای خنده

مهر ۲ ، ۱۳۹۹

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد تغذیه
سهشنبه99/7/8
1 ساعت0 از 12 صبح
به صورت خصوصی و با حضور خانم دشتبان انجام می شود.
شهریه کلاس 50000تومان.
با شماره ثبت نام کنید 36276771صدا زدن
یا بر اساس اعداد 09160358760 در واتس اپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید