سقوط خودروی ۴ سرنشین به رودخانه ارس سیما/ ۲ مفقود


به گزارش خبرنگار مهر امروز صبح یک شنبه ماشین پژو در جاده سیاه رودخانه نوردوز مرز ارس در رودخانه افتاد.

چهار سرنشین در خودرو بودند که دو نفر از آنها مجروح و به بیمارستان شهر هادی منتقل شدند.

در این حادثه دو نفر دیگر نیز مفقود شده و احتمالا در رودخانه غرق شده اند.

نیروهای امدادی و اورژانس در محل حضور دارند و جستجو برای یافتن مفقودین ادامه دارد.