سیاست فدراسیون کشتی؛ یا یک تیم کامل یا هیچ!


به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۲ آمریکا قرار است روزهای ۲۸ و ۳۰ آذرماه برگزار شود و با توجه به تجربه قبلی، ممکن است کشور میزبان روند اعطای روادید به اعضای هیئت ایرانی را مسدود کند. بودن
بر این اساس علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی کشورمان، همچنان موضع قبلی خود را حفظ می کند، اگر آمریکا مانند دفعه قبل به برخی از اعضای تیم ایران روادید ندهد، قطعا تیم ملی به این کشور اعزام نخواهد شد. جام جهانی آمریکا اما مشاهده می شود که فدراسیون کشتی سیاست «ارسال همه اعضای تیم یا هیچکدام» را دارد و هیچ قدردانی از کشور میزبان و حتی فدراسیون جهانی کشتی ندارد.
در همین رابطه محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فدراسیون در حال انجام تمامی مراحل قانونی و اداری برای اعزام تیم ملی کشتی آزاد است. گرفتن ویزا از ما مشکل دارد.» علاوه بر این، جام جهانی یک رویداد رسمی در تقویم کنفدراسیون جهانی است و کشور میزبان موظف است برای تیم های شرکت کننده ویزا صادر کند.
وی با اشاره به اینکه سیاست فدراسیون کشتی برای مقابله با موانع احتمالی کشور میزبان وجود دارد، گفت: به گفته رئیس فدراسیون تا زمانی که کشور میزبان به جام جهانی آمریکا ندهد تیمی از کشورمان به جام جهانی آمریکا اعزام نمی شود. ویزا برای تمامی اعضای تیم ایران
آمریکایی ها سابقه عدم صدور روادید برای برخی از اعضای تیم ایران را دارند و در اتفاق مشابه قبلی، فدراسیون کشتی تصمیم گرفت به جای دلجویی از برخی از اعضای تیم با عدم صدور ویزا، سفر تیم ملی را به کلی لغو کند. .