سیل بیش از ۸۲ هزار میلیارد خسارت به کشاورزی مروداش وارد کرد


به گزارش خبرگزاری مهر، منصور امیریان گفت: بر اساس برآوردهای اولیه پس از این حادثه و در مرحله نخست این بارندگی که در عصر پنجشنبه و عصر روز ۱۵ مردادماه بارید، بیش از ۲۲۰ هکتار محصولات زراعی و بسیاری مستعمره زنبورهای عسل آسیب دیده اند.

به گفته امیریان، بر اساس برآوردهای انجام شده توسط تیم ارزیابی، حدود ۱۰۰ هکتار زیر کشت ذرت، ۳۰ تا ۷۰ درصد، ۷۰ هکتار گوجه فرنگی ۱۰ تا ۵۰ درصد و یونجه و سایر محصولات زراعی است. خرفهارزن و شلتوک ۱۰ تا ۴۰ درصد و ۵۰۰ در سطح ۵۰ هکتار مستعمره زنبورها و مزرعه لبنیات یک هکتار خسارت دیده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پیش بینی هواشناسی، مدیر جهاد مارودست کریشی ضمن هشدار نسبت به بارندگی در چند روز آینده از کشاورزان، دامداران روستایی و عشایری و زنبورداران خواست در نگهداری از کلونی های زنبور عسل در رودخانه ها و جاده ها سخت گیری نکنند. . از ذخایر یونجه و یونجه، گلخانه ها و باغ های روی کانال ها و موارد دیگر مراقبت کنید.