شعر محمدمهدی عبداللهی در وصف غدیرگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) این شعر می گوید:

دنیا در مقابل چشمان فلک زیر و رو شد
یعنی جلال عرش خدا بی نظیر شد

وقتی تشنگی خود را در بیابان رفع کرد
هر سنگی تشنه یک سنگ است

عشق در دل کویر بارید
در آن بهار، بخش از دست رفته کویر بود

روزی که لبخند بر لبان آینه ظاهر شد
بازم خیلی خوبه

بر منبر بزرگ ولایت تکیه زد
خورشید در کره نور خود ذلیل شد

مردی سرشار از طراوت باران و شور عشق
در حضور همه خلقت وزیر شد

در جشن ملکوتی کمال دین
آینه سبز رسالت پولدار شد

یوم الصور روز عید حیدر است
ناعدعلی بخوان تا فضا دلنشین شود

خجسته است قیام امامت، پروردگار دین
ماه ولایت با نور تو روشن شد