شناسایی ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد در کیش ایران


شرکت کارت اعتباری ایران کیش طی دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از خدمات و فروش شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۹ ماهه عملیات منتهی به شهریور ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از خدمات و فروش شد.

تا پایان مرداد شاهد حفظ روند صعودی سود این شرکت بودیم. با این حال، در ماه سپتامبر کاهش یافت.

از مجموع درآمد شناسایی شده در نیمه اول سال ۱۴۰۱، بخش زیادی از آن، حدود ۶۴۹ میلیارد تومان، مربوط به اجاره تجهیزات کارتخوان و کارمزد خالص عملیات شاپرک و مابقی مربوط به درآمد حاصل از فروش است. شارژ گوشی موبایل.

این شرکت اخیراً اعلام کرده است (۶۴ درصد) در شرکت سرمین ترازم امان سرمایه گذاری خواهد کرد.

درآمد ایران کیش

لینک کوتاهلینک کپی شد!