طرح جامع گردشگری برای رونق آبادان و خرمشهر ضروری است


به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت الله ضرغامی در توئیتی نوشت: رونق آبادان و خرمشهر نیازمند برنامه ریزی جامع گردشگری در منطقه اروند و تمرکز بر اقدامات دولت و دستگاه های حاکمیتی است.

به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز یکشنبه از طرح پیشنهادی وزارت کشورمان در دولت خبر دادم. این طرح با طی مراحل قانونی منشا اقدامات موثر خواهد بود.