علائمی کدام ممکن است آرم می دهد هیکل ممکن است به رژیم غذایی خواستن دارد

ممکن است می دانم کدام ممکن است فراوان اجتناب کرده اند ممکن است می توانید شخصی را در آینه مورد توجه قرار گرفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی اطلاع دهید: “ممکن است مفید هستم با این حال در نظر گرفته شده {نمی کنم} نیازی به این سیستم غذایی داشته باشم.” واقعیت اینجا است کدام ممکن است اگرچه سلامت معمولاً اجتناب کرده اند پوست دیده تبدیل می شود، با این حال تا حد زیادی اتفاقات در موجود در هیکل ما رخ می دهد.

متنوع اجتناب کرده اند مردمان آمریکای شمالی مشکلات گوارشی را شناخته شده به عنوان منصفانه مزاحم می بینند. آیورودا این امتیازات را دلیل برای همه شرایط بهزیستی در مسکن ممکن است از آن آگاه است. او برای تسکین یبوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال جستجو در داروهای ضد اسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرص‌های ضدبارداری به داروخانه می‌رود. تسکین درد به مقیاس ادویل جدید نزدیک است! هیکل داستان ممکن است را می گوید! مشکلی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باید گوش کنید، با این حال ما به همان اندازه روزی کدام ممکن است فرد مبتلا نباشیم گوش نمی دهیم.

در همین جا علائمی موجود است کدام ممکن است هیکل ممکن است ارائه می دهیم می گوید چیزی خطا است.

  1. آغاز به افزایش وزن کردم. غذاهای مملو اجتناب کرده اند سبک های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سبک، غذایی هستند کدام ممکن است آلودگی را آسانسور می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند وزن بیشتری به هیکل ممکن است اضافه کنند. شیرینی نیز سبک رضایت است، در آیورودا می توان غذاهای شیرین را در رژیم غذایی گنجاند به همان اندازه به رضایت خاطر کمک تدریجی.

  2. روی زبانت روکش داری صبح کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوید، به زبان شخصی مورد توجه قرار گرفت کنید. اگر منصفانه محافظت سفید، زرد هر دو اسپرسو ای روی زبان ممکن است وجود داشته باشد، وعده های غذایی {به درستی} هضم نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی علامت بیماری است.

  3. یبوست، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ در مسکن ممکن است غیرمعمول نیست. این بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان عدم تعادل واتا همراه خود آگنی ماندا دیده تبدیل می شود. متنوع اجتناب کرده اند مردمان اجتناب کرده اند ملین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرص های کاهش دهنده سوخت تواند به شما کمک کند این اشکال استفاده می کنند. آیورودا می گوید کدام ممکن است هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتا باید در تعادل باشند. متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی واتا آب میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالاد بی تجربه زیادی دوست دارند: ۲ مورد اجتناب کرده اند بدترین کارهایی کدام ممکن است منصفانه شخص واتا ممکن است برای هضم وعده های غذایی انجام دهد. آنها نیاز دارند تا حد زیادی غذای پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر سالاد بخورند. سالادها خنک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل هوای زیادی برای تشکیل واتا هستند.

  4. اسهال بیش از حد این اراده شرایطی باشد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود آن مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانند کدام ممکن است ماده تشکیل دهنده منقل در تعادل نیست. اسهال ممکن است راه هیکل برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر چیزی خطرناک باشد. خوشایند است اجازه دهید اسهال تعدادی از روز اندازه بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی به شخصی افزایش یابد، با این حال اگر اسهال ممکن است به طور مشترک رخ دهد، باید به رژیم غذایی شخصی ملاحظه کنید به همان اندازه جستجو در غذاهایی باشید کدام ممکن است تجهیزات گوارش را تحریک می تدریجی هر دو ماده تشکیل دهنده منقل را در هیکل متعادل می تدریجی. اسهال بیشتر اوقات ممکن است در نتیجه کاهش آب در هیکل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل باعث کم آبی هیکل، عدم فریب دادن کارآمد وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر سوء خورده شدن شود. استرس یکی اجتناب کرده اند قاتل های خاموش جهان است. استرس در نتیجه متنوع اجتناب کرده اند {بیماری ها} تبدیل می شود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها بیماری قلبی است. این می تواند یک اختلال در رگ های خونی روده ها است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه حمله قلبی شود. سایر مشکلات قلبی عبارتند اجتناب کرده اند سکته مغزی، {فشار خون بالا}، آنژین صدری (درد کابینت سینه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری روماتیسمی روده ها.

  5. بیشتر اوقات بافت ناامیدی هر دو اضطراب می کنید. آیورودا خاص می تدریجی کدام ممکن است وعده های غذایی بر ایده ها، احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ما تأثیر می گذارد. اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی ممکن است نتیجه آما (غذایی کدام ممکن است {به درستی} هضم نشده است) باشد.

  6. درد مفاصل سیگنال آما است

  7. تحریک مزمن

  8. سنگینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی مصرف کردن

به همین دلیل برخی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است می توانید انجام دهید چیست؟

۱. تولید دیگری اجتناب کرده اند بلعیدن آب خنک

۲. ساده نصف فنجان آب خوب و دنج در کنار وعده های غذایی

۳. تولید دیگری اجتناب کرده اند اسموتی در صبح استفاده نکنید – {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی این باعث افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن تبدیل می شود

۴. اول صبح همراه خود شکم تمیز اسپرسو نخورید

۵. میوه را توسط خودم بخورید

۶. برای وعده های غذایی شخصی بنشینید

۷. بهترین وعده غذایی شخصی را در ظهر بخورید