عکس/ حسن یزدانی؛ روز {به روز} شبیه‌تر به جهان پهلوان تختی


عکس جالبی اجتناب کرده اند حسن یزدانی {در خانه} کشتی آشکار شد.

به گزارش صبحگاهی، {در این} عکس حسن یزدانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی در صدر قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر عالم تختی پهلوان در نمایی انصافاً دیده تبدیل می شود.

حسن یزدانی بیشتر شبیه دنیای پهلوان تختی شده است.

حسن یزدانی در راه دنیای تختی است

حسن یزدانی در سن ۲۷ سالگی همچنان در امتحان شده {است تا} اجتناب کرده اند تذکر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی تا حد زیادی به جهان پهلوان تختی ظاهر داشته باشد.

به گزارش «فرزیش سیاه»، ستاره سال های فعلی کشتی ایران کدام ممکن است مدال های المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی زیادی را در کارنامه پرافتخار شخصی کسب کرده است، توده ها اجتناب کرده اند سوی مشاوران فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی به خشمگین یاد غلامرضا تختی تشبیه شده است.

این رودخانه نابغه اجتناب کرده اند تذکر افتخارات در سن ۲۷ سالگی به رکورد شکوه خوب قهرمان جهان نزدیک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سه مدال طلای جهانی، خوب طلای المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نقره عنوان شخصی را در زمره سرشناس ترین کشتی گیران ایرانی قرار داد.

تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تختی کدام ممکن است {در این} مناسبت عظیم سه فینال المپیک را به شخصی دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نقره کسب کرده است، تا حد زیادی به خاطر منش اخلاقی اش جاودانه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزدانی توده ها آموزش داده شده است است کدام ممکن است امتحان شده می تدریجی در همین مسیر حرکت تدریجی.

حسن یزدانی کدام ممکن است در همه زمان ها می توان او را شخص روی صحنه خطاب کرد، اگرچه در مسابقات قهرمانی آسیا روی تشک تفریحی نمی شود، با این حال نوروزی ۱۴۰۱ را در اردوی کارکنان سراسری سپری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا در ماه های بلند مدت برای تصدی کارکنان سراسری محدوده خواهد بود. کارکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایب قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم کارکنان.