عکس خسارات زلزله ۵.۴ ریشتری


شهرستان خوی از صبح امروز روی خط لرزه خیز قرار دارد و تاکنون ۲۳ پس لرزه به بزرگی ۵.۴ ریشتر در این شهرستان رخ داده است. مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم: مشکل قطعی برق ناشی از زلزله در برخی مناطق خوی به سرعت برطرف شده و اکنون مشکل خاصی وجود ندارد.

خسارات ناشی از زلزله ۵.۴ ریشتری خوی اولین بار در مطبوعات کوچک منتشر شد. ظاهر شد.