عکس/ دقیق؛ خانم بازیگر گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جگر نپخته خورد!


عکس های هایدی مونتاگ بازیگر ۳۵ ساله آمریکایی در جاری مصرف کردن گوشت نپخته در دهانش در لا جنجالی شده است. ژانویه قبلی، مانتگ ویدئویی اجتناب کرده اند شخصی در جاری مصرف کردن جگر نپخته آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاش کرد کدام ممکن است رژیم گوشت نپخته را گرفته است.

او در ماه فوریه ویدیوی عکس اجتناب کرده اند شخصی در جاری بلعیدن عالی جگر نپخته آشکار کرد. مونتاگ {در این} ویدئو اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است “مصرف کردن جگر، اندام های حیوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جگر نپخته فواید مصرف شده ای زیادی دارد.”

هایدی مونتاگ گوشت و جگر خام می خورد.

شبکه موقعیت یابی Healthy Line گزارش می دهد کدام ممکن است مصرف کردن گوشت نپخته اشخاص حقیقی را کشف نشده خطر مسمومیت غذایی مکان ها، در حالی کدام ممکن است گوشت پخته میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا بیماری زا را اجتناب کرده اند بین می برد.

هایدی مونتاگ گوشت و جگر خام می خورد.

یکی اجتناب کرده اند مشتریان توییتر کسب اطلاعات در مورد این عکس‌ها نوشت: «خواه یا نه به همان اندازه به فعلی کسی را دیده‌اید کدام ممکن است در جاده راه می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی هات داگ هر دو عالی تکه پیتزا می‌خورد؟» شخص عکس می گوید: “ستاره ها! خواهید کرد ساده ما را دوست دارید!”

هایدی مونتاگ گوشت و جگر خام می خورد.

چندین شخص مونتاگ را شناخته شده به عنوان عالی بازیگر ملاحظه جو توضیح دادن کردند: “کارهایی کدام ممکن است برای مشهور انجام می دهند”. شخص عکس نوشته است: “ممکن است اجتناب کرده اند مصرف کردن گوشت بدم نمی آید.. با این حال خواه یا نه آن یک است قدم به سوی آدمخواری است.”