عکس/ ماهور الوند همراه خود تیپی افشان!


ماهور الوند بازیگر جوان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه حاضر خانگی عکسی حدید اجتناب کرده اند شخصی چاپ شده کرد.

به گزارش وقت صبح، {در این} عکس ماهور الوند همراه خود موهایی افشان در فضایی نهایی دیده می‌شود.

ماهور الوند موهایش را افشان کرده است.

ماهور الوند: در سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های نرفته‌اش خیلی استرس کشیدم

ماهور الوند در نهمین عصر نوروز ۱۴۰۱ بازدید کننده این سیستم «رو بِ رو» بود. او {در این} اظهار داشت‌وگو اجتناب کرده اند چگونگی دسترسی ظاهر شدن، مراجعه به همراه خود پدرش سیروس الوند برای انواع موقعیت‌ها، حواشی سریال «نهنگ آبی»، همکاری همراه خود سیروان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانیار خسروی در سریال «حرفه‌ای»، موقعیت متفاوتش در «عنکبوت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اظهار داشت. بخش‌های مهمی اجتناب کرده اند صحبت‌هایش را مرور می‌کنیم.

هیچ‌وقت وسوسه دیدن شدن در ممکن است وجود نداشته. اصلا یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است تئاتر برایم شیرین‌تر بود به همین دشواری برمی‌گشت کدام ممکن است دوست نداشتم توی جاده ممکن است را بشناسند.

برای بازیگران تئاتری خیلی کمتر این اتفاق می‌افتد. دوست نداشتم وقتی می‌خواهم به ۱ کسب آسان هر دو رستوران بروم، ممکن است را بشناسند. بعد اجتناب کرده اند فیلم «زن» تنها چیزی کدام ممکن است ممکن است را تشدید می‌کرد این دشواری بود. حتی یادم است یکی‌دوجا کدام ممکن است می‌رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم‌ها ممکن است را می‌شناختند می‌آمدم پوست.

پدرم دیگری بود در فیلم «هت تریک» تفریحی کنم. اصلا در سلیقه پدرم نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامتین لوافی را هم نمی‌محبوبیت. اظهار داشت بعید می‌دانم اجتناب کرده اند این فیلم چیزی دربیاید با این حال گفتم می‌خواهم بروم. به همان اندازه آخر هم مدام می‌اظهار داشت خطا احتمالاً انجام دادی. وقتی برای این فیلم سیمرغ بدست آوردم، عالی مقدار بهم اعتقاد کرد. پیدا شد تولید دیگری دارم یاد می‌گیرم چه مسیری را انواع کنم.

«سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های نرفته اش» اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال کاری بود کدام ممکن است ممکن است بالا سکانس‌های سختش خیلی استرس کشیدم. بعد اجتناب کرده اند تخصص این کار وقتی به سکانسی برمی‌خورم کدام ممکن است احساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیغ‌وداد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتی دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است خیلی در اطراف است خیلی دستی‌تر همراه خود آن برخورد می‌کنم.