غذای کامیون غذا چقدر بد است؟جی! آیا غذای کامیون های غذایی برای شما مضر است؟ من به طور کلی سعی می کنم یک فرد سالم باشم اما قیمت زیادی را متحمل شده ام. جی! آیا برای من بد است؟

ارسال شده توسط / u / RetardedGit
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید