غرفه سنندج در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
غرفه سنندج در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران